Üyenin Yükümlülükleri

·         Her üye Meslek Odası tarafından belirlenmiş mesleki teamüllere uymakla yükümlüdür.
·         Üyelerimiz her yıl Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından belirlenen yıllık üye aidatlarını zamanında ödemek zorundadırlar.
·         Üyeler adres ve kişisel bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri en kısa zamanda Oda’ya bildirmelidir.
·         İşyeri kapanışları en geç 30 gün içerisinde Oda’ya bildirilmelidir.

·         Üyeler, kanunla belirlenen zamanlarda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarına katılıp, oy kullanmakla yükümlüdürler.