Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

  1. İşe Başlama Bildirim  Formu  doldurulur.

  2. Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi

  3. İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü.

  4. İkametgah İlmühaberi

  5. İşe Başlama Formu

  6. Nüfus Cüzdanı Örneği

 

belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.