Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtta İstenen Belgeler

  1. Vergi levhası fotokopisi-Nüfus cüzdanı fotokopisi

  2. İkametgah belgesi (resimli)

  3. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve  sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.

  4. Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi

  5. Sicil ilan bedeli dekont örneği

  6. Sicil harç bedeli dekont örneği
     
гис-технологии
ткани для вышивания