Odadan Verilen Belgeler

  1. Üye Kayit Belgesi

  2. Mesleki Faaliyet Belgesi
  3. Imza Sürküsü

  4. Kapasite Raporu
  5. Fiyat Tarifesi

  6. Ihale Giris Belgesi
  7. Yerli Mali Belgesi