DENETİM YAPILACAK ESNAFIN DİKKATİNE

 

denetleme

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 20/10/2014 tarihli ve 49189603/679/8227 sayılı yazıda;( Teske gönderilen yazı)

Son günlerde bazı kişilerin sahte belgeler düzenlemek suretiyleİş Müfettişiunvanını kullandıkları ve işyerlerine gidip teftiş yapacaklarını beyan ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları, toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri ile iş mevzuatıyla ilgili kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayınlar sattıkları yönünde duyumlar aldıklarını, Başkanlıklarınca ücret karşılığında herhangi bir kitap, dergi ve benzeri nitelikte yayın satılmadığı gibi yine bu nitelikte eğitim, bilgilendirme ve benzeri faaliyetlerinin bulunmadığı, İş Müfettişlerinin teftiş faaliyetlerini; kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürüttükleri, teftiş için gittikleri iş yerlerinde, iş verenler ile ilgili kişilere“İş Müfettişi Kimlik Belgesi”ni göstermek suretiyle kendilerini tanıttıkları belirtilmiştir.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca, işverenler ile ilgili diğer kişilerin benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgiliden“İş Müfettişi Kimlik Belgesi”ni göstermelerini istemeleri, herhangi bir şüphe veya tereddüt halinde Başkanlıkları ile irtibata geçmeleri, sahtecilik ya da dolandırıcılık halinde ise Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Üyelerimizin bu konuda dikkatli olması önemle rica olunur Ankara Pastacılar Tatlıcılar Odası.